روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم؟ فصل سوم اندیشیدن درباره ی روش ها

پاورپوینت کتاب چگونه تحقیق کنیم؟ فصل سوم  اندیشیدن درباره ی روش ها

بخشی از متن:
کدام روش بهترین است؟

بهترین روش تحقیق را چه با استفاده از تجربه وچه از طریق منطقی و استدلال عقلی نمی توان تعیین کرد.این کار ممکن است فقط به صورت بازتابی آن هم با بررسی،موقعیت مورد مطالعه ونظر شخصی فرد درباره ی زندگی انجام پذیرد.

در اینجا می توان یک تمایز کلیدی میان «روش»(method)و«روش شناسی»(methodology)قایل شد.

واژه ی «روش» این طور که می توان فهمید،اصولا به ابزارهای جمع آوری داده ها مانند مصاحبه و پرسشنامه مربوط می شود.درحالی که «روش شناسی»بیشتر معنای فلسفی دارد و به رویکرد یا الگوی (paradigm)پایه ای تحقیق دلالت دارد.بنابراین،استفاده از مصاحبه در یک رویکرد یا الگوی کیفی دارای مبنا و منظور خاصی است و داده های آن با داده های مصاحبه ای که در یک رویکرد یا الگوی کمی به کارگرفته می شود،بسیار متفاوت خواهد بود.

حال توجه شما را به مسایل فلسفی گسترده ی مرتبط با تحقیق درباره ی واقعیت اجتماعی جلب کنیم.ماقصد داریم این کار را به دوطریق انجام دهیم:-اول از طریق ارایه راهنماییهای لازم درباره ی این که چگونه می توانید درک خود را از زیربنای فلسفی مسایلی که با تحقیق شما ارتباط دارند،بهبود بخشید. -دوم از طریق نشان دادن مسایل اصلی که شما باید درمراحل ابتدایی طراحی تحقیق به بررسی آنها بپردازید. 


دانلود این فایل