مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت کتاب مباني مديريت منابع انساني نوشته سيد رضا سيد جوادين (300 اسلاید)

پاورپوینت کتاب مباني مديريت منابع انساني نوشته سيد رضا سيد جوادين در قالب pptx و در حجم 300 اسلاید: 

فهرست مطالب: 
فصل یکم: 
نگرشي به مديريت در ابعاد اداره انساني 
فصل دوم: 
سير تحول مديريت منابع انساني 

فصل سوم: 
اهداف سازمان و طراحي مشاغل 
فصل چهارم: 
تجزيه و تحليل شغل 
فصل پنجم: 
برنامه ريزي نيروي انساني 
فصل ششم: 
تامين نيرو انتخاب و كارمنيابي 
فصل هفتم: 
جبران خدمات  
فصل هشتم:
طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل
فصل نهم:
 آموزش و نقش ان در توسعه انساني
فصل دهم: 
كار راهه يا توسعه مسير شغلي 
فصل یازدهم: 
رزيابي عملكرد
فصل دوازدهم:
روابط كاركنان
فصل سیزدهم:
 انضباط 
فصل چهاردهم: 
بهداشت ايمني و خدمات رفاهي
فصل پانزدهم:
روش هاي جدايي

دانلود این فایل