مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک

این پاورپوینت در مورد نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک در 40 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: نقشه های استراتژی در مدیریت استراتژیک،نقشه های استراتژی،هم‌افزايي با جاري‌سازي آبشارگونه،فرآیند تعیین اهداف ،نقشه استراتژی ساصد،نقشه استراتژی سازمانهای غیر انتفاعی،اصول سازمان‌هاي استراتژي محور و…ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

ازمهمترین خصوصیات کارتهای امتیازی متوازن ایجاد روابط علت و معلولی در مناظر چهارگانه ارزیابی است که این موضوع از طریق ایجاد نقشه های استراتژی ممکن است.

یک نقشه استراتژی نحوه تبدیل و انتقال داراییهای نامشهود سازمان را به نتایج با ارزش موردنظر مشتری و سهامداران مالی نشان می دهد. البته ارزش پدیده ای غیرمستقیم است و داراییهای نامشهود مانند دانش و کارکنان به ندرت دارای تاثیر مستقیم برنتایج مالی نظیر درآمد و سود هستند.بهبود داراییهای نامشهود از طریق سلسله روابط علی در چند مرحله میانی موجب ایجاد ارزش درمناظر مالی یا مشتری می شوند.

هنر و علم تدوين ، اجرا و ارزيابي وظيفه اي چندگانه كه سازمان را قادر مي سازد به هدفهاي بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت خود دست يابد .

1- مدیریت فعالیتها و فرآیندهای اصلی ، مدیریت و پشتیبانی

2- درک و پاسخ مناسب به تاثیرات محیطی مانند : نیازهای مشتریان تغییرات در اقتصاد ، اجتماع ، سیاست ، فرهنگ و …

3- لزوم توجه به نیاز و انتظارات متعدد طرف های ذینفع سازمان

4- لزوم دیدگاه برنامه ریزی و آینده نگری در سازمان

5- انعطاف پذیری به هنگام بروز تغییرات عمده

Ùوضعیت آینده ای که سازمان نیل به آن را آرزو دارد .
Ùتصویری ایده آل از آنچه که ما می خواهیم و می توانیم به آن برسیم .
Ùتخیل و الهام از اجزای بسیار مهم یک آرمانند .
Ùیک آرمان را می توان هدف نهایی و غایی یک سازمان دانست .
Ùهدفی که حدود 10 سال وقت برای تحقق آن مورد نیاز است .
Ùیک آرمان باید عبارتی کوتاه، مختصر و مفید باشد .
Ùآرمان سازمان باید به سادگی بیان شده و جذاب، دلچسب و گویا باشد .
چشم انداز عبارتست از دیدگاه ها و نتایجی که مدیران سازمان برای آینده درازمدت سازمان مدنظر دارند و قصد دارند که به آن برسند.

چشم انداز استراتژیک بیانگر آمال و آرزوهای مدیریت سازمان برای آینده است.

چشم انداز یعنی آنچه که می خواهیم باشیم.

v اطمینان از صحت استراتژی و تداوم حرکت آن و بازخورد تحقق اهداف
v شناسایی مشکلات سازمان و زمینه سازی رفع آنها
v فراهم شدن اطلاعات لازم برای برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی
vفراهم شدن رشد و توسعه و بهبود فرایندها
v نظام مند شدن تشویق ها و تنبیه ها
v برقراری ارتباط منطقی بین تفکر مدیران و رفتار کارکنان
v تحت کنترل قرارگیری دارایی های مشهود و نامشهود
v برقراری توازن در ارزیابی ها
v بهبود فرایند برنامه ریزی و تخصیص منابع و تصمیمگیری
1- مديريت موفق عملكرد ديگر يك گزينه اختياري نيست .

2- مديريت عملكرد يعني پذيرفتن و استقبال كردن از تغيير نه فاصله گرفتن از آن .

3- فرآيندي مستمر و مداوم است نه پروژه اي كه يكبار اجرا مي گردد .

4- فعاليتي است بر محور كاركنان .

5- به اتفاق كاركنان انجام مي شود نه درباره كاركنان .

6- نيروي محركه آن فاصله موقعيت كنوني و موقعيت مطلوب است .

7- معيارهاي مديريت موفق عملكرد معتبر و قابل درك است .

8- اين معيارها از كارايي و اثربخشي و انطباق پذيري گفت و گو مي كند .

9- از فنوني استفاده كند كه موثر است و به شايستگي آنها را به كار مي برد .

10 – داوري نهايي عملكرد بامشتري است واوست كه بايد راضي و خشنود باشد.


دانلود این فایل