آموزشی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت مهارت های دهگانه

مقدمه
اگر بخواهیم راننده خوبی بشویم باید مهارت رانندگی را فرا بگیریم. برای نقاش ماهر و نجار چیره شدن بدون تمرین و فراگیری فنون لازم به درجه استاذکاری نمی رسیم. پس چطور ممکن است خوب و صحیح زندگی کردن را ذاتا یاد داشته باشیم؟
انسان قرن معاصر باواژه های اضطراب ، افسردگی ، تنهایی، شکست، تنیدگی و فشار روانی و… به خوبی آشناست . همه ما گاهی در زندگی با چالش ها و مشکلاتی موجه می شویم.
در جریان این دشواریها،در اختیار داشتن منابع ومهارت هایی که به ماکمک می کنند تابه بهترین شیوه ممکن از عهده ی حل مشکل خود برآییم تسکین بخش و امیدوار کننده است.


دانلود این فایل