عمران · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت مفاهیم پایه مکانیک خاک

عمليات خاكي عبارتست از فرايند جابجايي خاك و سنگ از محلي به محل ديگر و انجام عملیات برآن

در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است:
تعريف عمليات خاكی
نحوه طبقه بندي خاك
شناخت حالات حجمي خاك
تغيير در مشخصات حجمي خاك
کلیه این موارد توضیح داده شده است.

این فایل با فرمت پاورپوینت در18اسلاید تهیه شده است.


دانلود این فایل