شهرسازی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند

توضیحات:
فایل پاورپوینت معرفی فرایند برنامه ریزی توسعه استراتژیک شهری هوشمند،در حجم 37 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تعریف شهر
شهر ظرفی مکانی/زمانی و در حال تغییر است که در آن کنش ها و واکنش ها ( ارتباطات) انسان فرهنگی با پدیده ها و عناصر طبیعی و انسان ساخت و در جهت رسیدن به کمال مورد باور جامعه، در قالب حیات مدنی شکل می گیرند.

تعریف مدیریت سازمان (ازجمله شهر)
برنامه ریزی برای تامین و هدایت منابع و مصرف بهینه آنها در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت از قبل تعریف و تعیین شده، با مشارکت و همراه نمودن منابع انسانی، و حفظ منافع ذی نفعان.

منشاء، اهداف و نتایج ورود برنامه ها (طرح ها)ی جامع و تفصیلی به ایران و نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری
1- طرح های جامع اول بار و در چارچوب کلی تحت عنوان Master Plan و در قالب کمک های مالی و مشاوره ای دولت آمریکا به ایران و در راستای اجرای «اصل چهار ترومن» (وبعد از کودتای 28 مرداد) در قالب فعالیت های «سپاه صلح» به جامعه ایران تحمیل شدند.
2- طرح های جامع در ایران به تدریج به شکلی درآمدند که تنها به قسمت کوچکی از نیازهای مدیریت شهری یعنی تدوین «نقشه کاربری اراضی» تبدیل شدند، که آن هم بواسطه عدم استقرار نظام مدیریت واحد یا حداقل یکپارچه شهری، در بسیاری از موارد پیشنهاداتشان اصولا هیچگاه به اجرا در نیامدند. طرح های جامع به واسطه ی ماهیت خاص خود باعث انسداد روند توسعه علمی وفنی در فرآیندهای شهرسازی در ایران شدند. بدین معنا که تئوری ها و روش ها و شاخص های جدید شهرسازی فرصت حضور در نظام توسعه شهری را نیافتند.
3- طرح های جامع باعث شدند که شهرهای ما از نظر تأمین منابع مالی بشدت به دلارهای نفتی متکی و نیازمند شوند.
4- طرح های جامع باعث شدند که مدیریت های شهری محلی از نظر تفکر و خلاقیت های مدیریتی بشدت به مرکز سیاسی کشور وابسته شوند.
و…

فهرست مطالب:
مقدمه و کلیات
تعريف برنامه ريزي استراتژيك
برنامه ريزي راهبردی ( استراتژيك)
مدل برنامه‌ريزي راهبردی یا استراتژيك
مدل برنامه‌ريزي راهبردی توسعه شهری
تعاریف
ویژگی‌های برنامه‌ریزی توسعه استراتژیک شهری
اهداف برنامه‌ریزی توسعه استراتژیک شهری
اهداف و خواسته ها
معیارها و شاخص ها
اهداف كمي
برنامه‌‌ها و ابتكارات اجرائي
ارزیابی اهداف راهبردی (استراتژیک)
نحوه برقراري ارتباط بين برنامه و ساختار اجرایی
ارتباط برنامه ها با اهداف راهبردی
نحوه تحقق اهداف
نحوه وزن دهي به اهداف
خروجي قابل اندازه گيري عملکردی
نحوه محاسبه شاخص عملکردی
دوره های اندازه گیری
سلسله مراتب اهداف و برنامه ها
نیاز به يك پانل براي هدايت در جهت‌هاي راهبردی
چشم انداز چهارم توسعه استراتژیک شهر قزوین
بیانیه چشم انداز: ورشو
چشم انداز و راهبرد

این فایل با فرمت پاورپوینت در 37 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


دانلود این فایل