روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت مراحل و متدهای برنامه ریزی استراتژیک (68 اسلاید)

پاورپوینت مراحل و متدهای برنامه ریزی استراتژیک (68 اسلاید)

بخشی از متن:
تعریف برنامه ریزی 

برنامه ريزي عبارت است از تهيه و توزيع و تخصيص امکانات محدود براي رسيدن به هدف هاي مطلوب، در حداقل زمان و با حداقل هزينه ممكن
برنامه ريزي فرايند دستيابي به اهداف سازمان است
در يك كلام برنامه ريزي يعني تعيين فعاليت هاي اثربخش در جهت تحقق هدف به بهترين شكل ممكن (كارآيي)

انواع برنامه ريزي
 برنامه ريزي جامع

اين برنامه ريزي خطوط راهنماي كلي و جهت گيري كلي سازمان را مشخص مي سازد.

 برنامه ريزي عملياتي
برنامه ريزي عملياتي به فعل درآوردن تصميمات و چهارچوب هاي تعيين شده توسط برنامه ريزي جامع است.
 هر برنامه جامع جهت تحقق نيازمند برنامه عملياتي است .تركيب برنامه ريزي جامع و عملياتي را برنامه ريزي تلفيقي مي گويند.  

فهرست مطالب:
تعریف برنامه ریزی
انواع برنامه ‏ريزي
انواع برنامه براساس سطوح سازماني
مقايسة برنامه ‏هاي استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي
ارتباط برنامه جامع و عملیاتی
انواع برنامه جامع
برنامه‏ ريزي استراتژيك(Strategic Planning)
ويژگي‏هاي برنامه‏ريزي استراتژيك
مراحل فرآيند برنامه ریزی استراتژيك
فرآيند مديريّت استراتژيك
 شناسائی مشتریان و نیازهای آنها
تدوین استراتژی ها
تهیه ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
Internal Factor Evaluation (IFE)
ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
ماتریس توز  TOWS
تهیه ماتریس داخلی و خارجی Internal External (IE)
انتخاب و تدوين استراتژي (Strategy Formulation)
مشخصات تصميم‏هاي استراتژيك
راه‏كارهاي استراتژي‏هاي اصلي(Generic Strategy Alternatives)


دانلود این فایل