شهرسازی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت مدیریت بحران در شهرها

توضیحات:
فایل پاورپوینت مدیریت بحران در شهرها،در حجم 61 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
یکی از مهمترین موضوعات درهنگام وقوع هر فاجعه‌ای مسأله کنترل و مدیریت بحران می‌باشد و چنانچه این مسأله مورد توجه قرار نگیرد فاجعه ثانویه ای دیگر در دل فاجعه اصلی رخ می‌دهد.
به لحاظ مفهومی’بحران’خودیك مفهوم بحران زا و بحران زی است.
باید پذیرفت كه بحران اساسا موضوع تعریف و باز تعریف است نه موضوع شناخت.و نیز باید پذیرفت كه هرنوع تعریفی ازبحران نسبی است.
بحران یعنی عدم انطباق بین نیازها ومنابع، تغییرناگهانی، بروزحوادث غیره منتظره وخطرناك ونداشتن اطمینان ازاوضاع، برهم خوردن تعادل وبه عبارت دیگر تغییر ناگهانی شدید تر از حالت عادی و غافل گیری تهدید آمیز از جمله معیارهای تعریف بحران است.
چنانكه بخواهیم تعریف دقیقی ازبحران ارائه دهیم باید آن را با توجه به تناسب شرایطی كه افراد در آن قرار دارند تعریف كردچراكه ممكن است موضوعی برای یك فرد یا سازمان یا جامعه بحران تلقی گردد اما در جامعه دیگربحران محسوب نشود.
پس می توان گفت هنگامی كه مجموعه شرایط خاصی روال متداول و پیش بینی شده جریان كاروفعالیت تولید، خدمت رسانی، زندگی ارتباطات تامین نیازهای عمومی وسلامت محیط زیست ویاافكارعمومی را تغییریكباره دهددراین حالت شرایط بحرانی بروز كرده است.

فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف ومفهوم بحران
انـواع بـحـران
مدیریت بحران
اهداف مدیریت بحران
ویژگی های مشترك بحران
پاسخ به بحران
مدیریت بحران در مناطق شهری
زلزله
برنامه ریزی مدیریت بحران در مواقع رخداد زلزله
نقش شهرسازی در مدیریت بحران زمین لرزه
نتیجه گیری

این فایل با فرمت پاورپوینت در 61 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26 اسلاید)


دانلود این فایل