روانشناسی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فنون شناختی در مشاوره ازدواج

پاورپوینت فنون شناختی در مشاوره ازدواج

بخشی از متن:
فنون شناختی

از فنون شناختی نیز می‌توان در مشاورۀ پیش از ازدواج استفاده کرد. هدف از به‌کارگیری آنها شناسایی، اصلاح و تعدیل نگرش‌ها، باورها و افکار منفی و غیرمنطقی مراجعان است. ابتدا به فنونی برای شناسایی و فراخوانی افکار، قواعد و باورها اشاره می‌شود و سپس فنونی دیگر برای اصلاح و چالش با افکار منفی و ناکارآمد ارائه می‌شود.

توجه به تغییرات خلقی مُراجع در جلسه
یکی از راه‌های شناسایی افکار منفی توجه به حالت‌های خلقی بیمار در جلسه است. وقتی مُراجع حین توصیف یک رویداد یا ماجرا هیجان نشان می‌دهد، درمانگر می‌تواند حدس بزند که احتمالاً افکار خاصی براگیزانندۀ این حالت‌های هیجانی هستند. مانند مراجعی که به هنگام صحبت دربارۀ خانواده همسرش برانگیخته می‌شود …


دانلود این فایل