علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدرنیته و پسامد رنیته در سازمان ها و مدیریت آموزشی)

پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدرنیته و پسامد رنیته در سازمان ها و مدیریت آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید: 

بخشی از متن:  
جامع ترین تعریف مدرنیته:نهضتی است منسجم و یکدست که در دل خود فلسفه و نظام عقیدتی خاصی دارد. 
مهمترین اصول این نهضت :
-آزاد سازی انسان از هر محدودیتی که آزادی او را تهدید کند.
– مخالفت با سنت قرون وسطایی کلیسا به دلیل اینکه دشمنان اصلی آزادی انسان اند
 – اتکاء اعتماد نامحدود به علم ، توسعۀ اقتصادی و صفت گرایی
– اعتقاد به رویکرد تک گرایی (مونیستی) و استفاده از اصول جهانی شمول در مورد جهان هستی.
-اعتماد به عقل انسان و قطعی انگاری آن بعنوان برترین سوژۀ دانش بشری


دانلود این فایل