علوم اجتماعی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی

پاورپوینت فصل چهارم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی رهبران و نخبگان سیاسی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 39 اسلاید:

بخشی از متن: 
روانشناسی رهبران 
 به اعتقاد بارنز، رهبری سیاسی یکی از قابل مشاهده ترین و غير قابل فهم ترین پدیده های روی زمین است. 
 در خصوص پدیده رهبری، 3 دیدگاه وجود دارد:
 (بزرگمرد)، (روح زمان)، (جبر تاریخ و نظریه اقتضایی).
 رهبران و پیروان از دیدگاه روانکاوی:
 اگر رهبران یک کشور دچار عقده های روانی ناشی از غرایز سرکوب شده باشند، از طریق یکی از سازوکارهای تسلیم طلبی یا سلطه طلبی تخلی می شود. 
تخلیه در قالب سلطه طلبی به شکل اعمال خشونت به زیردستان در سطح تحلیل ملی یا به شکل اعلان جنگ علیه کشور دیگر رخ می دهد. 
تخلیه در قالب تسليم طلبی، در شکل اطاعت از فرامین و دستورات رهبر یا فرمانده جنگ و یا اطاعت رهبر کشور کوچکتر از رهبر کشور ابرقدرت بروز می یابد. 

دانلود این فایل