معارف اسلامی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (نیازهای جسمانی انسان) نوشته ابراهيم نيك صفت

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (نیازهای جسمانی انساننوشته ابراهيم نيك صفت در قالب pptx و در حجم 16 اسلاید: 

بخشی از متن:
مطالعه بدن انسان شامل کالبد شناسي(آناتومي) و فیزيولوژي ميباشد. کالبدشناسي، به بررسي اندامها و دستگاههاي بدن انسان ميپردازد. تن انسان، از چندين دستگاه درست شده است که اين دستگاهها از اندامها و آنها نیز از بافتها و بافتها نیز از سلولها درست شده اند.
ولي فیزيولوژي، علم مطالعه عملکردهاي مکانیکي، فیزيکي، بیوالکتريکي و زيست شیمي اندام ها و سلول هاي تشکیل دهنده آنها است. بنابراين، آناتومي مطالعه شکل و فیزيولوژي مطالعه عملکرد دستگاه ها و اندام ها ميباشد.

دانلود این فایل