پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تهیه گزارش تحقیق)

پاورپوینت فصل چهاردهم 14 کتاب روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی (تهیه گزارش تحقیق) نوشته علی دلاور در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن:

هر گزارش پژوهشی از ۴ بخش تشکیل شده است
 الف) مقدمه و بیان مسئله
ب) روش اجرای تحقیق
ج) بحث و نتایج
د) خلاصه و نتیجه گیری
الف) مقدمه و بیان مسئله
۱. مقدمه
٢.. مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد تحقیق
3. بیان مسئله، هدف و فرضیه

دانلود این فایل