مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) نوشته گری دسلر

پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) نوشته گری دسلر با ترجمه علی پارساییان و محمد اعرابی در قالب pptx و در حجم 20 اسلاید: 


بخشی از متن: 
می توان ارزیابی عملکرد را بدین گونه تعریف کرد :«ارزیابی عملکرد کنونی یا گذشته فرد با توجه به معیار های او».
 گرچه معمولاً «ارزیابی عملکرد» باعث می شود که ابزار ها یا روش های خاص ارزیابی را، مانند فرم ارزیابی معلم یا استاد در کلاس درس به تصور در آوریم ، ولی این ابزارها باید تنها بخشی از کل فرآیند ارزیابی باشد. همچنین در ارزیابی عملکرد ، فرض بر این گذاشته می شود که معیارهای ارزیابی مشخص شده است و نتیجه ارزیابی را با این هدف به فرد می دهند که موجبات انگیزش وی فراهم شود، در نتیجه او نقاط ضعف خود را برطرف می نماید یا اینکه چون گذشته عملکرد عالی خود را ادامه می دهد. 

دانلود این فایل