پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی یادگیری (الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری) نوشته پروین کدیور

پاورپوینت فصل پنجم کتاب روان شناسی یادگیری (الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری) نوشته پروین کدیور در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید: 

بخشی از متن: 
الگوی پردازش اطلاعات در یادگیری 
در الگوی پردازش اطلاعات، رایانه وسیله ای است که یادگیری انسان را نشان می دهد.
 ذهن انسان مانند رایانه، اطلاعات را می گیرد، برای تغییر در شکل و محتوای آن عملیاتی صورت می دهد؛ اطلاعات را ذخیره می کند؛ به هنگام نیاز، آن اطلاعات را بازیابی می کند و در صورت لزوم، پاسخهای مورد نیاز را ارائه میدهد.
 در این دیدگاه، پردازش شامل سه مرحله است
 رمزگردانی (بازنمایی اطلاعات)
 ذخیره سازی (حفظ اطلاعات)
 و بازیابی (دستیابی به اطلاعات در صورت لزوم).  

دانلود این فایل