پاورپوینت فصل پنجم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان جسمی – حرکتی) نوشته علی اصغر کاکو جو

پاورپوینت فصل پنجم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان جسمی – حرکتی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی در قالب pptx و در حجم 21 اسلاید: 

بخشی از متن:  
معلولین جسمی – حرکتی دچار ضعف و یا عدم توانایی در سیستم حرکتی می شوند.
 تعریف معلولیت جسمی – حرکتی: 

 معلولین جسمی – حرکتی کسانی هستند که بدلیل نقص جسمانی، دچار مشکل حرکتی هستند. 
این نقص می تواند بدلیل ضایعه مغزی، آسیب دیدگی نخاع، ضایعات استخوانی و عضلانی بصورت فلج عضو و یا ناموزونی عضو حرکتی نمایان شود. 
معلول، کسی است که بدلیل نقص جسمی – حرکتی قادر نیست فعالیت های عادی زندگی روزمره را به نحو مطلوب انجام دهد و یا در انجام فعالیت های مربوطه، با محدودیت هایی مواجه است. 
 معلولین جسمی – حرکتی به افرادی اطلاق می شود که به هر دلیل، دچار ضعف، اختلال و یا عدم توانایی در سیستم حرکتی باشند و یا برای تحرک، نیاز به وسایل کمکی داشته باشند.


دانلود این فایل