علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدیریت دانش در نظام های آموزشی) نوشته محمد حسین صیف

پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مدیریت دانش در نظام های آموزشی) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید: 

بخشی از متن:  
جامع ترین و دقیق ترین تعریف را کاتینر مطرح کرد که مدیریت دانش را رشته علمی می داند که شیوه ای برخوردار از حمایت دو جانبه را برای ایجاد , تصرف , سازماندهی و استفاده از اطلاعات تشویق و تقویت می­کند. به هر حال مدیریت دانش , گردآوری , به اشتراک گذاشتن و تحلیل آگاهانه و جامع منابع دانش به صورت اسناد , مهارت کارکنان و جزو آن است .
عناصر اساسی مدیریت دانش در سازمان
افراد: به منظور تغییر رفتار و منش افراد و کاهش منابع موجود، باید فرهنگ تسهیم و به اشتراک گذاری دانش را در سازمان ایجاد کرد و توسعه داد.
فناوری : نقش فناوری در سازمان صرفاً نقش تسهیل کننده است که طی آن می توان ارتباط افراد با اطلاعات , هم چنین با یکدیگر را ایجاد کرد.اما فناوری خود به تنهایی راه حل نیست .
و…..

دانلود این فایل