علوم اجتماعی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی سیاسی (رسانه های جمعی، تبلیغات، شایعه و افکار عمومی)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب روان شناسی سیاسی (رسانه های جمعی، تبلیغات، شایعه و افکار عمومی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 39 اسلاید:

بخشی از متن:  
 رسانه: 
رسانه به وسایل انتقال پیام از فرستندگان به مخاطبان گفته می شود. 
رسانه ها را کارگزاری واسطه ای برای برقراری ارتباط توصیف می کنند. 
رسانه می تواند برقراری ارتباط را تسریع و تقویت کند.
مک لوهان در گفته معروف خود، بیان می دارد که رسانه، پیام است. 
از نظر مک لوهان، فناوری رسانه بر محتوای آن اثر گذاشته و می گوید: محتوای هر رسانه، خود محتوایی دیگر است. 
برخی افراد، جدی ترین نوع برنامه های رسانه ای را خبر و ژانر خبری می دانند. 
رسانه خبری، بخشی از رسانه های جمعی بوده که نقطه تمایز آنها، تمرکز بر ارائه خبرهای جدید و رویدادهای جاری به جامعه است. 
رسانه خبری، هر گونه سازمانی بوده که کار آن، گردآوری و انتشار است. 
تلویزیون، قدرتمند ترین رسانه فراگیر در جهان صنعتی و اصلی ترین منبع خبری بیشتر مردم سراسر جهان است.

دانلود این فایل