مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هفتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (گروه و پویایی های گروهی در سازمان)

پاورپوینت فصل هفتم کتاب جامعه شناسی سازمان ها نوشته آرین قلی پور (گروه و پویایی های گروهی در سازمان) در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 مفهوم گروه
 جامعه شناسان گروه را تجمع تعدادی از افراد می دانند که دارای اهداف مشترک و ارزشهای مشابهند و به صورت منظم و آگاهانه باهم تعامل دارند.
 گروه صرفا کنار هم قرار گرفتن افراد نیست، بلکه باید روابط و مناسبات مشخصی بین آنها حاکم باشد. 
این روابط و مناسبات از گروهی به گروه دیگر فرق می کند. 
مجموعه تجمعی از افراد است که روابط کمی با هم دارند یا هیچ رابطه ای باهم ندارند، ولی همزمان در یک مکان باهم حاضر می شوند. 
همه ما عضو گروهها هستیم که ممکن است به صورت داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد.
شاخصهایی که تجمع عده ای از افراد با گروه محسوب می شود
1.وجود تعامل منظم و الگودار بین اعضای گروه
 ۲. وجود احساسات، تمایلات و عواطف مشترک بین آنها
 ٣. وجود اهداف مشترک بین اعضا
 ۴. وجود ساختار و روابط نسبتا پایدار یعنی وجود تشكل علاوه بر تجمع
 ۵. وجود هویت مشترک بین اعضای گروه و احساس تعلق به گروه
 ۶ وجود دو یا چند نفر با هنجارها و ارزشهای مشترک
 ۷. شناخت افراد از همدیگر

دانلود این فایل