پاورپوینت فصل هفتم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان روانی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری

پاورپوینت فصل هفتم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان روانی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی در قالب pptx و در حجم 35 اسلاید: 

بخشی از متن:  
بیماری های حوزه روح و روان، بیماری هایی هستند که بطور مستقیم اساسی ترین ابعاد یعنی افکار، عواطف و رفتارهای انسان را نشانه گرفته و بار ناشی از این بیماری ها بر افراد مبتلا، خانواده آنان و جامعه، بسیار طاقت فرسا است. 
تعریف اختلال روانی: 
اختلال روانی یک ناخوشی بوده که دارای تظاهرات روانشناختی یا رفتاری بوده و با ناراحتی های قابل ملاحظه و اختلال عملکرد ناشی از آشفتگی های زیست شناختی، اجتماعی، روانشناختی، ژنتیکی، جسمی یا شیمیایی همراه است. 
 معیار سنجش اختلالات روانی، میزان انحراف از پاره ای از هنجارهای طبیعی هستند. 

دانلود این فایل