مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هفتم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (نیاز سنجی) نوشته راجر کافمن

پاورپوینت فصل هفتم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (نیاز سنجی) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 11  اسلاید:


بخشی از متن:
نیاز یعنی فاصله میان نتایج جاری و نتایج مورد نظر.
 برنامه ریزی های ناموفق غالباً ناشی از عوامل زیر است:
۱_ ضد و نقیض بودن وسایل و نتایج
۲_ گزینش راه‌حل قبل از سنجش نیازها و گزینش راه‌حل قبل از سنجش نیازها و تعیین نتایج مطلوب
۳_ تصور می شود که نیازها و مسائل بر حسب تجربه با نظرخواهی از کارشناسان شناخته شده است
۴_ هنگام شناسایی نیازها به جای مشخص کردن نتایج به مشخص کردن وسایل پرداخته می شود.
   در واقع یک مسئله یک نیاز انتخاب شده است که باید برای رفع یا کاهش آن اقدام شود در سخن متعارف نیاز در اذهان چاره جویی سریع را الزامی می دارد و بنابراین آزادی عمل را برای انتخاب سلب میکند در حالی که وسایل و نتایج یکسان نیستند.

دانلود این فایل