علوم اجتماعی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید

پاورپوینت فصل هشتم کتاب روان شناسی سیاسی (روانشناسی احزاب سیاسی و رفتار انتخاباتی) نوشته سعید عبدالملکی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن: 
احزاب سیاسی و آئین نامه های انتخاباتی، رابطه مستقیم باهم دارند.
 در کشورهای توسعه یافته، کارکرد اصلی احزاب، معرفی نامزدهای انتخاباتی و حمایت از آنها است.
 تعریف حزب : 
 حزب یک واژه غربی بوده که بهترین معادل آن در فارسی، گروه یا دسته است. 
از دیدگاه دوورژه حزب عبارتست از گروه های بنیان یافته، منظم و مرتبی که برای مبارزه و در راه قدرت ساخته شده و منافع و هدف های نیروهای اجتماعی گوناگون را بیان می کنند و خود هم به درستی، وسیله عمل سیاسی هستند. 
به اعتقاد برک، حزب گروهی از افراد جامعه بوده که با یکدیگر متحد شده و بر مبنای اصول خاصی که مورد قبول همه آنهاست، برای حفظ و توسعه منافع ملی می کوشند. 
حزب سیاسی، به سازمان سیاسی گفته می شود که در سطوح محلی و ملی زیر لوای دفاع از مردم، در قالب مسلک و مکتب شخصی شکل می گیرند.

دانلود این فایل