پاورپوینت فصل هشتم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان اجتماعی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری

پاورپوینت فصل هشتم کتاب توانبخشی گروه های خاص (توانبخشی معلولان اجتماعی) نوشته علی اصغر کاکو جویباری و اعظم شریفی در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید: 

بخشی از متن:  
 پیروی اعضای جامعه از قرارداد مورد قبول آن جامعه، باعث بوجود آمدن نظم شده و مجموعه ای متناسب و مرکب از این نظمها در هر جامعه، سیستمی را پدید می آورند که نظام نامیده می شود. 
افرادی که خود را با این نظام تطابق دهند، عادی و طبیعی محسوب شده و آنانی که برخلاف آن قرار گیرند، افرادی ناسازگار و غیر عادی نامیده می شوند. 
دچار اختلال شدن حیات اجتماعی، عامل پدید آورنده معلولیت اجتماعی است.
 تعریف معلولیت اجتماعی: 
معلول اجتماعی به فرد اطلاق می شود که در نتیجه نابسامانی های اجتماعی – اقتصادی، ناهنجاری های فرهنگی – تربیتی و وضع نامساعد خانوادگی دچار انحرافات اخلاقی و رفتاری شده باشد. 
در تعریف فوق، معلول اجتماعی برحسب عامل انحراف تعریف می شود.

دانلود این فایل