علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏

پاورپوینت فصل هشتم کتاب اخلاق حرفه ای در مدرسه (اخلاق مدیریت کلاس) نوشته احد فرامرز قراملكی‏، ‏زينب برخورداری ‏‏، ‏فائزه موحدی‏‏ در قالب pptx و در حجم 22 اسلاید:

بخشی از متن: 

مواجهه اخلاقی با سؤال دانش آموز 
فرایند تعاملی یاددهی و یادگیری بر مشارکت فعال معلم و دانش آموز استوار است. ارتباط کلامی در این فرایند، دو سویه است: معلم تدریس می کند و دانش آموز می پرسد. بر پایه اخلاق معلمی، سؤال کردن حق دانش آموز است و ارائه پاسخ وظیفه معلم. گوناگونی پرسش ها، از حیث شیوه طرح پرسش و انگیزه آن، ارائه پاسخ را در موارد فراوانی مشکل می نماید.
سؤال در شرایط طبیعی برای برطرف شدن ابهام و روشن شدن مطلب به میان می آید، تا معلم بحث را تکرار و یا توضیح را افزون تر کند. گاهی کنجکاوی دانش آموز، او را گامی جلوتر می برد. وی برای درخواست دلیل استوارتر و یا طلب دانش و اطلاعات بیشتر، چون و چرا می کند و در پس توضیح، سؤال بیشتر به میان می آید. طرح این سؤال ها نشانه اثربخشی کلاس است و معلم را برای تحلیل بیشتر بر سر ذوق می آورد.

دانلود این فایل