مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل نهم کتاب برنامه‌ ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی، قوتها، ضعفها، فرصت ها

پاورپوینت فصل نهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (شناسایی، قوتها، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه فریده مشایخ، عباس بازرگان‌هرندی در قالب pptx و در حجم 17 اسلاید:

بخشی از متن: 

شناسایی قوتها ، ضعفها ، فرصت ها و تهدیدها 
برای رسیدن به این مرحله از برنامه ریزی استراتژیک باید مراحل ذیل طی شده باشد:
1 .دستیابی به توافق در باره باورها
2. شناسایی پندارها
3. تعیین ماموریتهای جاری
4. بررسی درونی و برونی محیط برای تعیین نیازها
5. تصمیم گیری در باره عوامل تعیین کننده موفقیت
6. برون گیری روند داده
7. تدارک هدف های جدید قابل اندازه گیری بر مبنای آینده مورد نظر
8. انتخاب آینده مطلوب«آنچه باید باشد» به عنوان هدف غایی ، برای برنامه، که انتظار می رود با اجرای برنامه ، تحقق یابد

دانلود این فایل