علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل ششم کتاب سیاست گذاری آموزشی (سیاست،راهبرد و رهبری) نوشته لس بل و هوارد استیونسون

پاورپوینت فصل ششم کتاب سیاست گذاری آموزشی فرآیند، موضوعات و تاثیرگذاری (سیاست،راهبرد و رهبری) نوشته لس بل و هوارد استیونسون ترجمه فاطمه حمیدی فر، سعید برومندفر، مارل مسعودی در قالب pptx و در حجم 42 اسلاید:

بخشی از متن:
جهت راهبردی بیشتر سیاست های آموزشی اغلب توجیه می‌شود، البته نه به عنوان یک هدف بلکه به عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی پیشرفته که به اقتصاد رقابتی تر، بهره وری بالاتر و افزایش ثروت منتهی می‌شود. ماهیت چنین سیاستی تا آنجا که به مدارس تاثیر می گذارد این است که:
اثربخشی و کارایی مدارس بهبود خواهد یافت… اگر در انتخاب به اهداف خود راهبردی تر شوند، و فراتر از آن… اگر در مورد ابزار تحقق این اهداف از اطلاعات بیشتری بهره گرفته شود. این رویکرد شامل چندین روش مختلف برای برای برنامه‌ریزی راهبردی است.


دانلود این فایل