پاورپوینت فصل ششم کتاب روان سنجی (طبقه بندی آزمونها) نوشته حمزه گنجی

پاورپوینت فصل ششم کتاب روان سنجی (طبقه بندی آزمونها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 25 اسلاید:

بخشی از متن:
1.طبقه بندی آزمون ها از نظر روش اجرا
آزمون ها را بر حسب این که در مورد یک فرد یا گروهی از افراد به کار روند به دو دسته فردی و گروهی تقسیم می کنند.

الف) آزمون های فردی
آزمون های فردی آنهایی هستند که در هر نوبت یک نفر را تحت آزمایش قرار می دهند، مثل آزمون استفرد بينه و آزمون مکعبها. در اجرای آزمون های فردی تنها دو نفر حضور دارند.


دانلود این فایل