علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مهندسی مجدد در سازمان های آموزش) نوشته محمد حسین صیف

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مدیریت فرآیند آموزش (مهندسی مجدد در سازمان های آموزش) نوشته محمد حسین صیف و محمد رضا سرمدی در قالب pptx و در حجم 11 اسلاید: 

بخشی از متن:  
مهندسی مجدد:
مهندسی مجدد را به اختصار میتوان چنین تعریف کرد:همه چیز را از نوع آغاز کردن.
مهندسی مجدد به معنای ترک روش های دیرپا و کهنه و دستیابی به روش های تازه ای است که به منظور تولید وعرضه خدمات و انتقال ارزش به مشتری لازم اند.
مهندسی مجدد به معنای کنار گذاشتن بخش عظیمی از دانش و یافته های صدسال اخیر مدیریت و شکستن فرضیات وقواعد قبول شده ی سازمان است.
بنابراین،مهندسی مجدد در سازمان ها به اقداماتی گفته می شود که سازمان ها جهت تغییر سیستم پردازش سازمانی وکنترل درونی خود انجام میدهند تا به ساختار افقی مبتنی بر گروه تبدیل شوند که در آن همه ی پردازش ها برای جلب رضایت مشتریان صورت میگیرد.

دانلود این فایل