پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب) پیام نور

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب روانشناسی مرضی کودک (اختلالات کمبود توجه و رفتار مخرب) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 37 اسلاید: 

بخشی از متن:  
ختلالات کم توجهی  
الف) اختلال کم توجهی /بیش فعالی :
 یکی از رایج ترین و عمومی ترین مشکلات روانشناختی کودکان بوده که در سال ۱۹۸۰ توسط انجمن روانپزشکی آمریکا شناسایی و تعریف شد. 
نوع اول این اختلال، کمبود توجه بوده که کمبود توجه یا انحراف توجه بر نشانه های بیش فعلی یا پر جنبشی غلبه دارد. 
نوع دوم این اختلال، بیش فعالی بوده که جنب و جوش بر کمبود توجه غلبه دارد. 
نوع سوم این اختلال، مرکب یا مختلط بوده که نشانه های کمبود توجه و پرجنبشی و یا بیش فعالی در کنار تکانشگری دیده می شود. 
١. تعریف و همه گیر شناسی :
 این اختلال مربوط به محدودیت در کنترل رفتار بوده که از نظر رشدی، سطوح نامناسبی از بی توجهی، تکانش گری و بیش فعالی را قبل از ۷ سالگی شامل می شود.
 این اختلال در ۳ شکل اساسی بی توجهی، تکانش گری و بیش فعالی در تمام موقعیت ها دیده می شود. 
۲. شیوع: 
بطور کلی میزان بروز ADHD در پسران بیش از دختران با نسبتی بین ۲ بر ۱ تا ۹ بر ۱ است.

دانلود این فایل