معارف اسلامی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی

پاورپوینت فصل سوم کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش دوم (تأملی بر نگرش مهندسی به اصلاحات اجتماعی) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 14 اسلاید: 

بخشی از متن:
تأملی بر نگرش (مهندسی)به اصلاحات اجتماعی 
در عرصه امور اجتماعی، مفهوم )مهندسی( هم چون )اصلاحات( از جمله مفاهیم دنباله دار است که توده عظیمی از مفاهیم را به دنبال خود می کشاند و اینها همان مفروضات پنهان در این مفاهیم است.
 برخی از مفروضات پنهان در مفهوم ) مهندسی( عبارتند از
 ۱- درک موقعیت آدمی نه چون یک وضعیت بلکه چون مجموعه ای از مسائل مانند فقر، اضطراب، بیکاری و …
 ۲- اعتقاد به اینکه برای هر مسأله ای راه حلی وجود دارد
 ۳- اعتقاد به اینکه راه حل های فنی یگانه ای می توان برای این مسائل یافت.

دانلود این فایل