پاورپوینت فصل سوم کتاب روان سنجی (ویژگی های آزمونها) نوشته حمزه گنجی

پاورپوینت فصل سوم کتاب روان سنجی (ویژگی های آزمونها) نوشته حمزه گنجی در قالب pptx و در حجم 28 اسلاید:

بخشی از متن:
آزمون روانی 
عبارت است از یک آزمایش مشخص که انجام دادن فعالیتی را ایجاب می کند. این آزمایش با شیوه خاص و به طور یکسان در مورد کلیه آزمودنیها اجرا می شود و هدف آن ارزشیابی موفقیت، شکست یا نمره گذاری فعالیت آزمودنی است.

این فعالیت ممکن است در مورد معلومات اکتسابی آزمونهای معلومات یا در مورد اعمال حسی- حرکتی یا روانی آزمون های روانی باشد.


دانلود این فایل