پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (سنجش و ارزیابی اختلال های روانی کودکان) پیام نور

پاورپوینت فصل دوم کتاب روانشناسی مرضی کودک (سنجش و ارزیابی اختلال های روانی کودکان) پیام نور  نوشته حمید کمرزرین، انسیه بابایی، مهناز علی اکبری و محمد اورکی در قالب pptx  و در حجم 15 اسلاید: 

بخشی از متن: 
 اهمیت سنجش در یک مداخله درمانی:  
فرآیند سنجش دقیق و ارزیابی و روان درمانگری و نیز تغییرات صورت گرفته در یک رفتار، از اجزای اساسی و مهم در یک مداخله درمانی است. 
دو فرآیند مهم که اساس قضاوت روانشناختی است عبارتست از:
 الف) سنجش که هدف آن، جداسازی، عملیاتی کردن و اندازه گیری الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی مشکل آفرین است 
ب) طبقه بندی که هدف آن، دسته بندی افراد براساس الگوهای رفتاری، شناختی و عاطفی آنان است. 

دانلود این فایل