مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی دانشگاهی نوشته حمید ملکی

پاورپوینت فصل دوم کتاب رفتار و روابط انسانی در سازمانهای آموزشی دانشگاهی نوشته حمید ملکی (مفاهیم و تئوری های آموزش و یادگیری در آموزش عالی) در قالب pptx و در حجم 13 اسلاید:

بخشی از متن:
یادگیری:کسب دانش ،فهمیدن یا تسلط از راه تجربه یا مطالعه 
نظریه های یادگیری: 
دیدگاه شناختی:این دیدگاه ثبات و مقصد افراد را راهبر اعمال او می داند ،مبنای این نظریه را قانون تعادل روانی نیز می دانند. 
دیدگاه رفتاری:متمرکز بر تکرار یک الگوی جدید رفتاری است تا وقتی که به صورت خودکار درآید مبنای این نظریه یادگیری از طریق آزمایش و خطا صورت می گیرد .
دیدگاه اجتماعی:این دیدگاه که ترکیب دو دیدگاه قبلی است و فرایند یادگیری را ناشی از دیدگاه رفتاری و یا محیطی با تعاملی که بین فرد و محیط اجتماعی به طور مستمر وجود دارد در این نظریه الگوها نقش مهمی دارند.

دانلود این فایل