پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی شناختی (حل مسئله) نوشته حسین زارع و علی اکبر شریفی

پاورپوینت فصل دهم کتاب روانشناسی شناختی (حل مسئله) نوشته حسین زارع و علی اکبر شریفی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:

بخشی از متن:
مسئله زمانی ایجاد می‌شود که مانعی، حالت فعلی ما را از حالت مطلوب جدا کند.
شایع‌ترین ارزیابی، ارزیابی بدبینانه است.
یافتن راه حل مسئله نیازمند دامنه ای از مهارت های شناختی مشتمل بر تفسیر اطلاعات، برنامه‌ریزی، حافظه، کنترل نتایج و تلاش برای تفسیر نتایج است.
دیویی، فرآیند برخورد با شرایط زندگی را حل مسئله نامید.
پرسلی و مک کوزمیک، حل مسئله را یک فرآیند خطی و سلسله مراتبی دانسته که هر مرحله، نشانه هایی از مرحله دیگر را درون خود داشته که به‌صورت زنجیره وار به هم متصل بوده و دارای 4 مرحله
الف( فهم مشکل،
ب( برنامه‌ریزی،
ج( کاربست برنامه
و د( نگاه به عقب و بازنگری است.


دانلود این فایل