مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل دهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد)

پاورپوینت فصل دهم کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (سیاست گذاری و تعیین ضوابط عملکرد) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 9 اسلاید:


بخشی از متن:
مقدمه :
برای انتخاب صحیح از میان انواع نیازها ،آرمانها و هدف ها ،برنامه ریزان استراتژیک باید سیاست گذاری کنند و این سیاست ها باید روشن و تعدادشان محدود باشد 
ویژگی های سیاست های عرضه شده:
با نیازهای انتخاب شده ،پندارها ،مآموریت ها و استراتژیها مرتبط باشد. 
ملاک های نتیجه گرا برای تصمیم گیری به دست دهد. 
قابل حصول باشد .
از نظر منابع انسانی ،مالی و مادی عملی باشد .
قابل ارزیابی باشد 

دانلود این فایل