پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه

پاورپوینت فصل اول کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد دوم بخش سوم (تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری) نوشته خسرو باقری در قالب pptx و در حجم 12 اسلاید: 

بخشی از متن:
تبیین و بررسی رابطه فلسفه فناوری با آموزش فناوری 
 همچنان که جایگاه فناوری در عرصه زندگی امروز پررنگ تر می شود، پرداختن به آموزش فناوری در تعلیم و تربیت امروز نیز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
 همچنین سخن گفتن از آموزش فناوری به عنوان جزئی از تعلیم و تربیت بدون نگریستن به آن در چارچوب فلسفه تعلیم و تربیت، ممکن و مطلوب نیست.
 با دانستن مفهوم فلسفه فناوری خواهیم توانست از نگاه های سطحی نگری که آموزش فناوری را در آموختن مهارت های معین به دانش آموزان خلاصه می کنند، بر حذر باشیم.

دانلود این فایل