مدیریت · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (انواع برنامه ریزی استراتژیک) نوشته راجر

پاورپوینت فصل اول کتاب برنامه‌ریزی استراتژیک در نظام آموزشی (انواع برنامه ریزی استراتژیک) نوشته راجر کافمن، جری جان هرمن ترجمه عباس بازرگان‌ هرندی، فریده مشایخ در قالب pptx  و در حجم 14 اسلاید:

بخشی از متن:
کلیه سطوح آموزش و پرورش دارای چند عامل مشترک هستند: 
1.افراد ذی نفع 
2.مقصود یا هدف غایی 
3.یادگیرندگان 
4.هیات آموزشی 
5.منابع مالی  
6.امور اداری و مدیریت 
*در فرایند برنامه ریزی استراتژیک بر هدف های غایی و نتایج تاکید دارد. 
*آموزش و پرورش چه عرضه کند؟ به چه کسی؟ و چرا؟
*برنامه ریزی استراتژیک با تعیین هدایت و انتخاب هدف های غایی مشترک نظام آموزشی مسیر برنامه درسی را هموار و تحقق هدف ها را مسیر میکند.
*هدف غایی برنامه ریزی آموزشی آفرینش آینده ای بهتر برای افراد است.

دانلود این فایل