شهرسازی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور

توضیحات:
فایل پاورپوینت توسعه حمل و نقل محور ،در حجم 26اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
یکی از محسوس ترین مشکلات در ارتباط بامسافرت های شخصی افزایش ازدحام درمناطق باهویت، پراهمیت و شاخص شهری است به طوری که یکی از بزرگترین اهداف برنامه ریزی و طراحی شهری به ویژه در مراکز شهری خودداری از برنامه ریزی و طراحی اتومبیل محور و سعی در ایجاد گزینه هایی جهت کاهش نیاز به خودرو شخصی بوده است.امروزه حمل ونقل به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساختاری بر شهرها اثرگذار می باشد از طرف دیگر گسترش شهرها نیز بر شبکه ها و ساما نه های ترابری تاثیر می گذارد.در جهت گیری اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته در حل معضل ترافیک شهری و حومه،رو آوری به سوی حمل و نقل همگانی به عنوان یک اصل غیر قابل انکار پذیرفته شده است. توسعه حمل ونقل همگانی محور یکی از این راهکارها است.که این توسعه در تحقق بخشی به مفهوم توسعه پایدار ؛ مزیت ها و ویژگی های شیوه های مختلف حمل و نقلی نظیر پیاده روی، دوچرخه سواری،مترو،اتوبوس و…را بیان می کند .

فهرست مطالب:
مقدمه
اصول توسعة حمل ونقل محور
روش شناسي
تأثير سيستم حمل و نقل بر توسعه
اصول كلي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
خصوصيات اصلي توسعه حمل و نقل محور
تأثيرات و مزاياي توسعه مبتني بر حمل و نقل همگاني
مبانی نظری
نظریات اندیشمندان
مزایای TOD
اهداف کیفی ، اصول و مزایاي توسعه حمل و نقل عمومی محور
در حوزه هاي مرکزي شهرها BID و TODوجوه مشترك بین
توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی
نظريه هاي حمل و نقل شهري تا دهه 1910
نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1920 تا 1970
نظريه هاي حمل و نقل شهري از 1980 تا كنون
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت TWAترمینال (10اسلاید)


دانلود این فایل