عمران · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت تاثیر روان کننده بر خصوصیات بتن

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و مطالعه تاثير روان كننده ها بر كاهش عيار سيمان و كيفيت بتن(مطالعات آزمایشگاهی)، در حجم 29 اسلاید.

بخشی از متن:

توليد سيمان يكي از صنايع آلاينده محيط زيست محسوب ميشود به نحوي كه به ازاء توليد هر تن كيلينكر سيمان تقريبا يك تن گاز منواكسيد كربن وارد جو ميشود. به همين علت توليد بتن مقاوم و با دوام با سيمان كمتر و به جاي آن استفاده از افزودنيهاي معدني و شيميايي ميتواند تاثير قابل ملاحظه اي در حفظ محيط زيست داشته باشد .

بتن حاوي سنگدانه و خمير سيمان است و خواص خمير سيمان به شدت تابع نسبت آب به سيمان مي باشد كه در واقع ميزان منافذ و حفرات موجود در خمير سيمان را كنترل مي كند.

در يك بتن، نفوذپذيري تابع كيفيت خمير سيمان و تا حدودي كيفيت ناحيه انتقالي مي باشد.ازآن جا كه معمولاً سنگدانه باعث نشت مواد مختلف از درون بتن نمي شود، كيفيت خمير سيمان و حجم آن مستقيماً بر نشت پذيري اثر مي گذارد. حفرات ومنافذ مورد نظر، حفرات موئينه هستند و شامل حفرات هواي ناشي از عدم تراكم كافي نمي باشد. ضمناً حفرات ژلي به علت نفوذناپذيري مد نظر نيستند.
مقاومت بتن، مدول ارتجاعي، جذب آب، مقاومت الكتريكي و ساير ويژگي هاي مكانيكي، فيزيكي و دوام بتن به شدت تابع مقدار اين منافذ و توزيع اندازه آن ها هستند.به عنوان مثال در سه بتن در نسبت آب به سيمان ثابت و سه عيار مختلف ،كيفيت خمير سيمان (در صد تخلخل در خمير سيمان )يكسان است زيرا نسبت آب به سيمان ثابت است .

اگر حجم حفرات مويينه در خمير سيمان را 20 در صد فرض كنيم ،ميزان اين حفرات در بتني كه داراي عيار سيمان بالاتري است ، بيشتر خواهد بود.از طرفي با كم شدن شديد خمير سيمان ممكن است تداخل ناحيه انتقالي پيش آيد و هم چنين در صورت عدم تداخل اين ناحيه ها، سهم اين ناحيه در فضاي بين سنگدانه ها زياد مي شود و كيفيت بتن دچار افت محسوس مي گردد.

فهرست مطالب :
چكيده
مقدمه
مطالعه سوابق تحقيقات انجام شده بر روي تأثير عيار سيمان بر كيفيت بتن
مصالح مصرفي و برنامه آزمايشگاهي
طرح آزمايش
نتايج آزمايشها
تفسير نتايج
نتيجه گيري
پيشنهاد ها
مراجع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 29 اسلاید عمدتا قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود این فایل