معماری · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت اهمیت و ضرورت نور در معماری

توضیحات:

فایل پاورپوینت بررسی و ضرورت نور در معماری و جایگاه نور در دوره های مختلف در معماری،در حجم26 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:

نور را می توان هم پدیده نور در گفتار معمولی و هم فشار نور در علم تلقی کرد. نور به عنوان ماده، نامریی است. ما نمی توانیم متوجه عبورآن شویم مگر این که از میان غبار، دود و یا ذرات معلق آب رد شود. در درون شعاع نور هیچ چیز وجود ندارد. شعاع های نور لیزر نیز طوری از درون هم می گذرند که گویی چیزی آنها را تشکیل نداده است. سرعت 186000 مایل بر ثانیه ای نور- عددی که تا حد یک معیار نجومی در واحد سال نوری تثبیت شده است- به تازگی مورد شک و سؤال واقع شده است، طی آزمایشی در هاروارد بر روی سیستمی از اشعه لیزر با ایجاد شفافیت الکترومغناطیسی، سرعت نور تا 17 متر بر ثانیه کاهش داده شده است.
هر چه نور از منبع خود دورتر شود کم سوتر و شعاع های آن متفرق می شود. حد معینی از باریکی برای انتشار نور وجود دارد تا به مرز سوسو زدن برسد. در نهایت گلوله گلوله می شود. ذره بنیادی یا «اتم » نور، فوتون است. اگر چشم به حد کافی قدرت داشت، می توانستیم در اشعه مقطع سوسوی نور، فوتون هایی را که به شبکه چشم ما برخورد می کنند ببینیم.

فهرست مطالب :
مقدمه
ماهیت نور
جایگاه نور در شرق ایران
نور در عصر کهن تا عصر حاضر
جا یگاه معمار در تعر یف نور فضاها
کار برد نور در معماري کهن
کاربرد نور در معماري غرب
الگوهاي معماري کهن در نور پردازي فضاها
نتیجه گیری
منابع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 26 اسلاید عمدتا قابل ویرایش تهیه شده است.


دانلود این فایل