هوا و فضا · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت اندازه گیری جران مایعات (44 اسلاید)

پاورپوینت اندازه گیری جران مایعات (44 اسلاید) 

اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوع 
اهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….) 
عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،…) 
واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min 
اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادی 
در اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارند 
دبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنند 
روشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد: 
جنس ماده
ميزان چسبندگی
درجه حرارت
هدايت الکتريکی
مقدار جريان
مقدار مواد معلق

دانلود این فایل