شهرسازی · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری

توضیحات:
فایل پاورپوینت آسیب شناسی شهری با تاکید بر چالشهای بافت های ناکارآمد شهری،در حجم 32 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
تحول جمعیت شهری جهان(سیاره شهری)و گسترش فقر شهری
تحول جمعیت شهری ایران از سال1335(30درصد)تا سال1395(حدود72درصد)
پیشی گرفتن شهرنشینی فیزیکی بر شهرنشینی اجتماعی
ناکارامدی برنامه ها و طرحهای توسعه شهری در ایران
عدم وجود مدیریت یکپارچه شهری
عدم تناسب بین میزان درامدهای شهرداری و تنوع و حجم مسوولیتها.
مباحث مهم در آسیب شناسی شهری:
1-بخش طبیعی
زمین شناسی و ژئومورفولوژی
کلیماتولوژی و متئورولوژی
هیدروگرافی و هیدرولوژی
پدولوژی
بیولوژی (شامل فیتولوژی و زولوژی)
2-بخش انسان ساخت
کالبدی
زیست محیطی
اجتماعی
فرهنگی
اقتصادی
مدیریتی

فهرست مطالب:
مقدمه
مباحث مهم در آسیب شناسی شهری
بافتهای ناکارامد شهری در ایران
برخی ویژگیهای بافتهای ناکارامد شهری در ایران
تعریف اسکان غیر رسمی
واژگان اسکان غیر رسمی در ایران و جهان
ویژگی های عمده سکونتگاه های غیر رسمی
مهمترین شیوه های برخورد با اسکان غیر رسمی
رویکرد های رفورمیستی
بازآفرینی شهری
توانمند سازی اجتماعات محلی
ابعاد ارتقا بخشی سکونتگاههای غیر رسمی
اسکان غیررسمی در اصفهان
اصفهان (سکونتگاههای غیر رسمی)
شاخصهای شناسایی محلات محروم و غیر رسمی در اصفهان
شاخصهای ویژه سکونتگاههای شهری اصفهان
مشارکت و تحقق مشارکت
شرایط لازم برای نهادی کردن مشارکت عمومی
عرصه های مشارکت در امور شهرها
مشارکت و توسعه
جایگاه مشارکت در سند ملی توانمند سازی
توانمندسازی و مشارکت

این فایل با فرمت پاورپوینت در 32 اسلاید قابل ویرایش تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت اصول و مبانی برنامه ریزی شهری(26اسلاید)


دانلود این فایل