عمران · فوریه 3, 2022 0

پاورپوینت آب در خاک يک بعدی

توضیحات:
فایل پاورپوینت آب در خاك يك بعدي،در حجم 126 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.

بخشی از متن:
( لايه آرتزين)لايه تحت فشار:

لايه آرتزين به لايه اي گفته مي شود كه فشار آب حفره اي موجود در آن از سطح سفره آب زيرزميني در محل تبعيت نكند و معمولاً در
حالتي كه يك لايه بسيار نفوذپذير در بين مرزهاي نفوذناپذير قرار مي گيرد ايجاد مي شود.
به عنوان مثال در شكل زير لايه درشت دانه مي تواند تحت فشار آرتزين باشد؛ علت اين است كه اين خاك بين دو مرز نفوذناپذير قرار دارد.

استفاده از رابطه برنولي در بررسي جريان يك بعدي آب در خاك:
اگر جريان آب در خاك فقط در يك راستا ممكن باشد، جريان آب در خاك يك بعدي داريم.
جريان آب در خاك در اثر اختلاف هد كل (انرژي كل) است.

فهرست مطالب:
سرعت آب در خاک
( لايه آرتزين (لايه تحت فشار
رابطه برنولي
گراديان هيدروليكي
فشار آب منفذي
قانون دارسي
عوامل مؤثر در ضريب نفوذپذيري در خاك ها
روش هاي تعيين ضريب نفوذپذيري
تراوش يك بعدي در خاك هاي لايه اي
جريان آب عمود بر سطح لايه ها
پديده مويينگي
طراحي فيلتر
آب در خاك دو بعدي
دبي تراوش
محاسبه فشار آب حفره اي در يك نقطه از خاك
محاسبه ضريب اطمينان سيستم در برابر رگاب
تحکیم
مكانيزم هاي مختلف وقوع تحكيم
طبقه بندي خاك هاي رسي از لحاظ تاريخچه تنش
تئوري تحكيم ترزاقي براي حل معادله تحكيم
دياگرام نشست نمونه رسي در فرايند بارگذاري تحكيمي
زهكش هاي قائم ماسه اي
مقاومت برشي
آزمایشات
تغييرات مقاومت برشي نسبت به كرنش
تغييرات حجم نمونه نسبت به كرنش برشي
رفتار ماسه سست تحت برش زهكشي شده
رفتار رس ها تحت برش زهكشي نشده
رس بيش تحكيم يافته
پارامترهای موثردر زاویه اصطکاک داخلی و مقاومت برشی
آزمايش سه محوري
مكانيزم عمل
مراحل انجام آزمايش
انواع آزمايش سه محوري متداول

این فایل با فرمت پاورپوینت در 126 اسلاید با کلیه اشکال و روابط تهیه شده است.

هدیه محصول:
فایل پاورپوینت مکانیک خاک (127 اسلاید)


دانلود این فایل