معارف اسلامی · فوریه 3, 2022 0

پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد

پاورپورینت روش ها و عوامل تربیت زمینه ساز پس از تولد

بخشی از متن:
 در دین اسلام براي كودكان چگونه تربیتی سفارش شده است؟ 
نخست باید به دو نکته مهم و بنیادی در امر تربیت توجه شود: 
نکته اول: تربیت کودک فرایندی طولانی و به هم پیوسته دارد. امر تربیت و آغاز وظیفه مادری و پدری پیش از نزدیکی و انعقاد نطفه شروع می شود، زیرا نوع غذاهایی که والدین می خورند، هم در نطفه  تأثیردارد و هم در روح و روان آنان. 
نکته دوم: کودکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است. شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود.
کودکی از حساس ترین و سرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است. شخصیت انسان و اساس خصوصیت های اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین مقدماتی عمر پی ریزی می شود.

فهرست مطالب:
 در دین اسلام براي كودكان چگونه تربیتی سفارش شده است؟
بخشی از مهم ترین وظایف پدر و مادر نسبت به کودکان

دانلود این فایل