علوم تربیتی · فوریه 3, 2022 0

خلاصه ی فصل هشتم کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته علی تقی پور ظهیر

خلاصه و نکات مهم فصل هشتم از کتاب اصول و مبانی آموزش و پرورش نوشته ی دکتر علی تقی پور ظهیر 

سر فصل ها: 
مفهوم آموزش و پرورش 
مفهوم یادگیری 
مفهوم تدریس 
معرفی ویژگی های مفهوم تدریس با ذکر مثال 
نقش تدریس در فرایند آموزش و پرورش 

دانلود این فایل