ریاضی · فوریه 3, 2022 0

ترسیمات سریع نمودار ها بدون مشتق

در این مقاله به کمک مفاهیم و تعریف ها سعی بر آن است ترسیم انواع نمودار ها را انجام دهیم بدون استفاده از مشتق و جدول تغییرات و …


دانلود این فایل