مدیریت · فوریه 3, 2022 0

تحقیق مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی

این تحقیق در مورد مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی در 50 صفحه و در قالب ورد و شامل: مخاطره و بازده و هزینه سرمایه‌ای در مدیریت مالی،مخاطره و بازده در مدیریت مالی،مخاطره و بازده،ریسک،اندازه گیری ریسک،اندازه گيري مخاطره ،مخاطره مجموعه دارائي و پراكنده سازي،مخاطره و نرخ بازده مجموعه دارائيها،معيار اندازه گيري مخاطره ، متنوع ساختن دارائيها،هزینه سرمایه‌ای و بازار پول و سرمایه در مدیریت مالی،بازارهاي پول و سرمايه در مدیریت مالی ،بازار پول ،بازار سرمایه ،سرمايه گذاري خارجي ،سياستهاي پولي ،مدیریت مالی،مدیریت هزينه سرمايه در مدیریت مالی،مدیریت مالی،هزینه سرمایه‌ای ،انواع هزینه سرمایه‌ای ،موارد استفاده از هزينه سرمايه ،محاسبه نرخ هزينه سرمايه و منابع می باشد.

فهرست

مدیریت مالی 5

هدف مديريت مالي: 6

هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي: 6

وظايف مدير مالي: 6

روشهای تحلیل گری قیمت سهام در بورس اوراق بهادارو مخاطره بازده در بورس 7

تجزیه و تحلیل شرکت 9

نتیجه گیری : 12

مسیر و برنامه¬ای برای سرمایه گذاری و تجارت در بازارهای مالی 13

اندازه گیری مخاطره 14

مخاطره مجموعه دارایی و پراكنده سازی یا متنوع ساختن داراییها 14

مخاطره و نرخ بازده مجموعه داراییها 15

بتا به عنوان معیار اندازه گیری مخاطره 15

خط بازار سهام 16

ریسک: 17

اندازه گیری ریسک: 17

تئوری مطلوبیت و ریسک گریزی: 17

مقایسه دو طرح از نظر ریسک و بازده: 18

ریسک گریزی: 18

انواع ریسک: 19

ریسک سیستماتیک: 19

ریسک غیرسیستماتیک: 19

رابطه ریسک و بازده: 20

مجموعه سرمایه گذاری (Portfolio): 20

ریسک مجموعه سرمایه گذاری: 21

ضریب همبستگی: 21

تعیین پرتفولیو کارا 22

هزینه سرمایه‌ای 22

انواع هزینه‌ها 22

سرمایه چیست؟ 23

چرا سرمایه مهم است؟ 23

هزینه سرمایه چیست؟ 23

بازگشت سرمایه چیست؟ 24

هزینه سرمایه چه اجزایی دارد؟ 24

هزینه سرمایه سهام چندین جزء دارد: 24

میانگین هزینه سرمایه شرکت 25

جمع‌بندی 25

هزینه های سرمایه ای 25

مخارج سرمایه ای چیست؟ 29

مخارج سرمایه ای به زبان ساده 30

مخارج سرمایه‌ای 31

هزینه‌های عملیاتی 31

ارائه تعريفى از هزينه سرمايه 34

تعریف بازار پول و بازار سرمایه 35

فرق بازار سرمایه و بازار پول چیست ؟ 36

کارکردهای بازار مالی 37

تعیین قیمت وجوه و سرمایه 38

انتشار و تحلیل اطلاعات 38

تسهیل دادوستدها 39

توزیع خطر و مدیریت ریسک 39

طبقه بندی بازارهای مالی 39

بازار دست اول 40

بازار دست دوم 40

بازار پول 41

بازار سرمایه 41

ابزارهای بازار پول 42

پذیرش بانکی 42

اوراق تجاری 43

گواهی سپرده 43

بازار پول چیست؟ 43

اعضا و شرکت کنندگان در بازار پول 43

اوراق تجاری 44

اسناد خزانه 44

پذیرش بانکی: 44

گواهی سپرده: 45

توضیحات بیشتر درباره بازار سرمایه 46

بازارسرمایه 47

ابزارهای بازار سرمایه 47

سهام ممتاز و عادی چیست؟ 48

نهادهای بازار پول 50

منابع 50

مدیریت مالی

شرح وظایف مدیر مالی بطور استاندارد در کتابهای مدیریت مالی با شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی متفاوت است وحتی از شرکت به شرکت هم این تفاوت چشمگیر است . در بیشتر شرکتهای خصوصی مدیرمالی وظایف یک رئیس حسابداری مالی رو دارد ونیز بحث کنترل حسابها و مالیات و بیمه ومحاسبه وپرداخت حقوق. این وظایف بر گرفته از کتاب مدیریت مالی است اما مطمئن باشید که شما برای تشریح شرح وظایف مدیر مالی در بخش خصوصی باید به تفکرات مدیریت آن شرکت از مالی وانتظارات آنان مراجعه کنید:

-تامین مالی وسرمایه گذاری

-حسابداری وکنترل

-پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت

-قیمت گذاری محصولات

-سایر وظایف:سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات.بیمه نامه ها.طرح ریزی مزایا به منظور ایجاد انگیزه بهتر در کارکنان

چنانچه ملاحظه میفرمائید فقط بخش حسابداری و کنترل در ایران بعنوان وظیفه مدیر مالی شناخته شده و مابقی وظایف توسط مدیریت عامل یا سایر رده ها انجام میشود.

هدف مديريت مالي:

هدف اصلي مديريت مالي، بکارگيري مهارتهائي است که با استفاده از آن مهارتها هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي، كه همانا حداكثر كردن ثروت صاحبان بنگاه است، محقق گردد.

هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي:

برخي افراد هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي را حداکثر کردن سود مي دانند. اما اين ديدگاه به دلايل زير اشكال دارد:

كلمه سود داراي تعاريف مختل


دانلود این فایل