کامپیوتر · فوریه 3, 2022 0

برنامه تایمرمعکوس نوشته شده با پایتون

87 خط دستور

با کتابخانه os و time

فرمت py

زبان برنامه نویسی پایتون

به صورت روان


دانلود این فایل