آموزشی · فوریه 3, 2022 0

آموزش رسم نمودار جزء صحیح

آموزش رسم نمودار جزء صحیح 

آموزش رسم نمودار جزء صحیح با فرمت swf و اینکه دانش آموز خوب درک کند که نمودار پله ای جزء صحیح چگونه عمل می کند در این رابطه از تعریف دقیق جزء صحیح و نرم افزار adobe flash profesenal5 استفاده شده است

دانلود این فایل